Aga palvelupiste

AGA palvelupiste

AGA palvelupiste

AGA_Palvelupiste_Tamrex

 

Teolliset kaasut 

Teollisuuskaasuilla on toisistaan poikkeavia ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia. Niillä voidaan esimerkiksi hidastaa tai nopeuttaa prosesseja sekä lämmittää tai jäähdyttää materiaaleja. Niitä käytetään monissa erilaisissa kohteissa ja eri olomuodoissa: kaasuina, nesteinä ja jopa kiinteänä aineena.

Happi, typpi, argon ja hiilidioksidi ovat perusvalikoiman tuotteita; näitä nesteytettyjä kaasuja käytetään yleisesti eri teollisuudenalojen nykyaikaisissa prosesseissa. Useissa kaasujärjestelmissä tarvitaan kuitenkin kaasuseoksia. Näillä premium-kaasuilla asiakas voi kasvattaa tuotteensa arvoa, tuotantolinjansa tuottavuutta ja liiketoimintansa kannattavuutta. 

Autamme sekä sopivimman tuotteen valinnassa että sen taloudellisessa ja turvallisessa käytössä. 

 

Farmakopealaatuiset kaasut 

VERISEQ® kaasut ovat jäljitettäviä farmakopealaatuisia kaasuja, joita käytetään lääkkeiden ja lääkkeiden aktiivisten ainesosien (Active Pharmaceutical Ingredients, API) valmistuksessa.

VERISEQ® kaasut on kehitetty vastaamaan lääketeollisuuden tiukkoihin vaatimuksiin. Nämä ainutlaatuiset tuotteet varmistavat, että asiakkaan prosessit ovat lääketeollisuuden kaasuja koskevien määräysten mukaisia. VERISEQ® kaasut ovat laadukkaita ja tasalaatuisia tuotteita. Asiakkaan itse suorittamien analyysien määrä voidaan laskea minimiin, mikä parantaa tuottavuutta pitkällä aikavälillä. Valitsemalla prosessiluokan VERISEQ® kaasut lääkevalmistaja voi varmistaa, että valmistusprosessit ovat yleisten ja kansainvälisten vaatimusten mukaiset. Kaasujen koostumus ja epäpuhtaudet analysoidaan standardinmukaisilla analysointilaitteistoilla. 

 

Elintarvikekaasut 

Elintarviketeollisuus asettaa omat erityisvaatimuksensa kaasujen laadulle. Elintarvikelaatuisia kaasuja käytetään jalostuksen apu- ja/tai lisäaineita, jotta valmisteet täyttävät asianmukaisten standardien vaatimukset. Elintarvikekaasumme täyttävät asianmukaiset määräykset, kuten elintarvikkeiden lisäaineita koskevan EU:n direktiivin 96/77/EY. Kaasua tai kaasuseosta valittaessa on otettava huomioon kaasun ominaisuudet sekä kaasujen reagointi valmistusaineisiin, esim. liukenevuus niihin. Toimitamme elintarvikelaatuista hiilidioksidia, typpeä ja happea sekä muita elintarvikkeita varten hyväksyttyjä kaasuja yksittäin korkeapainepulloissa. Nesteet toimitetaan eristetyissä säiliöissä sekoitusta varten tai valmiiksi sekoitettuina.

Biogon® on elintarvikekaasujen tuoteohjelma. Biogon®-pullot erottuvat helposti, koska ne ovat vihreitä.

 

 

Erikoiskaasut 

HiQ® erikoiskaasut ovat erikoispuhtaita kaasuja ja hyvin tarkasti määritettyjä kaasuseoksia. Muita erikoiskaasuja käyttäville asiakkaille toimitettavia ratkaisuja ovat kaasunjakelujärjestelmien tarkkuuslaitteet, huippulaadukkaat palvelut ja tekninen tuki. HiQ® konseptin avulla pystymme toimittamaan yksilöllisten tarpeiden ja tarkkojen vaatimusten perusteella laadittuja ratkaisuja. HiQ® konseptiin kuuluvat muun muassa REDLINE® erikoiskaasulaitteet ja BASELINE® erikoiskaasujen paineensäätimet, kannettavat ECOCYL® erikoiskaasuratkaisut sekä lääketeollisuuden VERISEQ® kaasut.

Erikoiskaasuja ja -kaasujärjestelmiä tarvitaan monissa erilaisissa käyttökohteissa, kuten elektroniikka- ja lääketeollisuudessa, laboratorioiden analyysitehtävissä, ympäristön tilan seurannassa, laadunvalvonnassa ja ikkunoiden eristämisessä. 

 

Nestekaasut

Nestekaasu on monipuolinen polttokaasu ja helppokäyttöinen ratkaisu monenlaisiin kohteisiin.

Nestekaasu kuluttajille
Kulluttajat käyttävät nestekaasua ruuanlaittoon ja grillaukseen, sekä kesämökin, asuntovaunun, veneen tai vaikkapa terassin lämittämiseen.

Nestekaasu teollisuuteen
Nestekaasua käytetään mm. teollisuudessa, ravintoloissa, kasvihuoneissa sekä trukeissa ja jääkoneissa. Tärkeitä käyttökohteita ovat myös rakennustyömaiden lämmitys ja kattotyöt.

 

 

Nestetypen täyttö (myös omiin astioihin) 

Erilaisissa tuotantoprosesseissa tarvitaan joskus nopeaa jäähdytystä. Nestemäinen typpi (LIN) on yleisesti käytetty jäähdytysaine. Nestemäisen typen jäähdytyksessä hyödynnettävä ominaisuus on alhainen kiehumispiste (-196°C). Tämä mahdollistaa laajamittaisen lämmönsiirron lyhyessä ajassa.

Nestetypen etuja:

  • rajaton jäähdytyskyky
  • kyky saavuttaa jopa -196°C:n lämpötila
  • erittäin hyvät lämpötilahuippujen hallintaominaisuudet

Nestemäinen typpi on luonnontuote, jonka käytöstä ei aiheudu ympäristöhaittoja. Se on inertti, mikä tarkoittaa, ettei sen käyttöön liity tulipalo- tai räjähdysriskiä. 

Kylmäaineet

Kylmäainevalikoimamme tarjoaa sopivan ratkaisun kylmäalan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Valikoimaamme kuuluvat sekä luonnolliset kylmäaineet että HFC-kylmäaineet. Kaikki kylmäainepullot merkitään yksilöllisesti jäljitystä varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuivajää

Hiilihappo- eli kuivajää valmistetaan hiilidioksidista alentamalle painetta ja lämpötilaa hallitusti. Nestemäinen hiilidioksidi muuttuu puhtaaksi, valkoiseksi ja kylmäksi hiilihappolumeksi, joka puristetaan korkeassa paineessa kuivajääpaloiksi tai -rakeiksi. Kuivajään lämpötila on -79°C. Kun kuivajään lämpötila nousee, se sublimoituu kiinteästä aineesta suoraan kaasuksi eli se ei muutu välillä nesteeksi.

Kuivajään ominaisuuksia:

  • mauton ja hajuton
  • ei jätä jälkiä, koska sublimoituu suoraan kaasuksi
  • mikrobiton ja bakteeriton
  • myrkytön
  • palamaton
  • jäähdyttää kohteet ilman sähköä
  • yli kolme kertaa tavallista vesijäätä kylmempää 

 

Kuivajäätä käytetään yleisesti maitotuotteiden, lihan sekä pakastettujen ja pilaantuvien elintarvikkeiden jäähdyttämiseen kuljetuksen aikana. Sitä käytetään jäähdytysaineena myös useissa teollisuusprosesseissa. Tutustu turvaohjeisiin huolellisesti ennen kuivajään käsittelyä.

Tullessasi ostamaan kuivajäätä, suosittelemme oman styroksisen kylmälaukun mukaan ottamista. Myymämme kuivajää on raemaista ja sitä on myynnissä ainoastaan Lielahden toimipisteessämme muiden Agan palvelupistetuotteiden tavoin.

 

Lisäksi täytämme hiilidioksidia myös asiakkaiden omiin pulloihin. 

Lisätietoja: www.aga.fi