Putoamissuojauskoulutukset

Putoamissuojauskoulutukset

PUTOAMISSUOJAUSKOULUTUKSET

​Työnantajan on lain mukaan hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet. Työtehtäviin soveltuvien henkilösuojainten, niiden käyttökoulutuksen ja pelastussuunnitelman valinta lähtee yrityksessä suoritettavasta työtehtäväkohtaisesta riskienarvioinnista, joka on työnantajalle lakisääteinen velvollisuus.

Valmiita kaavakkeita löydät täältä:  http://www.vandernet.com/teollisuus/content/riskienarviointi-ja-oikean-suojaimen-valinta

 

 

Putoamissuojauskoulutukset

 

 

Turvallisuuteen liittyy olennaisena osana koulutus. Koulutus auttaa työntekijää suoriutumaan työtehtävistään turvallisemmin ja tehokkaammin sekä käyttämään suojaimia oikein ja olosuhteiden vaatimalla tavalla. Samalla koulutus auttaa työnantajaa huolehtimaan lakisääteisistä velvoitteistaan. Koulutuksia voidaan räätälöidä myös yritysten omien erityistarpeiden mukaan. 

 

Työtehtäväkohtaisesti tulee suunnitella, hankkia varusteet ja jatkuvasti kouluttaa työntekijöitä toteuttamaan pelastussuunnitelma, mikäli henkilösuojainten käytössä syntyy ongelmia (esimerkiksi toimintamallit siitä, mitä tapahtuu, mikäli työpari putoaa ja jää roikkumaan valjaiden varaan).Työnantaja ei pelastussuunnitelman osalta vältä vastuuta tukeutumalla ulkopuoliseen, ns. kolmanteen osapuoleen.

 

Peruskoulutukset

Kaikissa peruskoulutuksissa käydään läpi suojaimien oikea ja turvallinen käyttö sekä putoamisen pysäyttävien ja putoamisen estävien järjestelmien erot. Myös työn tehostamiseen ja työergonomiaan kiinnitetään huomiota.

Syventävät koulutukset

Syventävissä koulutuksissa perehdytään monipuolisempiin tekniikoihin, joiden ansiosta työskentely tehostuu ja työntekijä voi tehdä haastavampia työtehtäviä. Koulutettavilla tulee olla peruskoulutus suoritettuna.

Pelastaminen

Kaikissa koulutuksissa käsitellään pelastamisen ja pelastautumisen perusperiaatteita. Putoamissuojaimia käyttävät työntekijät työskentelevät kuitekin sellaisissa olosuhteissa, joissa voidaan tarvita nopeaa ja tehokasta pelastamistaitoa. Tästä syystä suosittelemme myös koulutusta, jossa keskitytään pelkästään pelastamisen harjoitteluun.

 

 

 

Sovellus

 

Sovellus

 

 

 

 

Esimerkkikoulutuksia:

 • Kattotyöskentely (kiinteistöhoitajat, lumenpudottajat, katonrakentajat jne.)

 • Teollisuustyöskentely (rakennus-, lvi-, teollisuus-, sähkö- ja varastotyöntekijät)

 • Säiliötyöskentely (elintarviketyöntekijät, suljettujen tilojen työntekijät)

 • Masto- ja pylvästtyöskentely (energia-alan työntekijät)

 • Köysityöskentely (pelastusala, kunnossapidon työntekijät)

 • Pelastaminen (kaikki putoamisvaarallisella alueella työskentelevät, tehdaspalokunnat, VPK:t, pelastuslaitokset)

 

 

 

HINNAT (alv 0%)

Vaihtoehto 1

Peruskoulutus tai syventävä koulutus

Vaihtoehto 2

Peruskoulutus kahdelle ryhmälle

Vaihtoehto 3

Perus- ja syventävä koulutus samana päivänä

KESTO:

3 h 3 + 3 h 6 h

MAX. HLÖMÄÄRÄ

6 hlöä 6 + 6 hlöä 6 hlöä

HINTA YHT:

900 € 1600 € 1600 €

 

 

 

Koulutushintoihin lisätään kilometrikorvaukset 0,60 €/km ja mahdolliset yöpymiset. Koulutus tapahtuu Tamrexin Lielahden toimipisteessä Tampereella tai asiakkaan tiloissa tai muussa sovitussa tilassa. Koulutuksen kustannuksia laskiessa kannattaa huomioida, että työntekijöiden koulutuksesta syntyneet menot ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi vähintään 6 h kestävästä koulutuksesta työnantaja voi vähentää verotuksessa myös koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet työntekijöiden koulutusajan palkkakuluista.

 

Tarjoamme myös riskianalyysi- ja kartoituspalvelut koulutustarpeelle. Koulutus täyttää direktiivin 89/656/ETY, joka kertoo työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista. Direktiivin kohta 8: Työnantajan on järjestettävä koulutusta ja tarvittaessa havaintoesityksiä henkilönsuojainten käytöstä.

 

Koulutuksen tekniikat pohjautuvat IRATA-oppeihin. IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) on teollisuuden tarpeista syntynyt kansainvälinen koulutusjärjestelmä putoamissuojaukseen. Kouluttajana toimii Pohjoismaiden ensimmäinen korkeimman IRATA-tason läpäissyt kouluttaja Ari Piela Vandernet Oy:stä.
 

Putoamissuojauskoulutukset

 

 

PETZL-PUTOAMISSUOJAUKSEN HYÖDYT

 

Putoamissuojauksessa on kyse kokonaisista järjestelmistä, mistä johtuen koulutus sekä oikeat suojaimet ovat avainasemassa turvallisessa työskentelyssä. Oikein valituilla suojaimilla hoidetaan tehokkaasti ja turvallisesti monenlaisia työtehtäviä perustyöskentelystä pelastamiseen.

1. Oikein valitulla, muutamasta suojaimesta koostuvalla kokonaisuudella koulutettu käyttäjä tekee:

 • Perustyöskentelyn
 • Vaativan työskentelyn
 • Pelastautumisen
 • Pelastamisen

2. Työnantajan hyödyt kokonaisratkaisusta

 • Valvontavelvollisuuden täyttäminen helpottuu
 • Työturvallisuus paranee merkittävästi
 • Työskentely tehostuu: oikeanlaisiin suojaimiin sijoittamalla yritys tekee parempaa tulosta

3. Pelastuslaitokset ja tehdaspalokunnat käyttävät saman tuotesarjan varusteita

 • Pelastustyö helpottuu
 • Pelastettava voidaan useimmiten tuoda alas hänen omilla varusteillaan
 • Jokainen pelastaja tietää miten pelastettavan varusteet toimivat
     

Tämä on yksinkertainen ja edullinen kokonaisratkaisu, joka palvelee työntekijää, työnantajaa ja pelastusammattilaisia parantamalla työturvallisuutta ja tehokkuutta.

 


Tutustu Petzl Suojainratkaisut - Valaisimet kirjaan tästä!


Se ei ole perinteinen tuoteluettelo, vaan siinä esitellään sekä alan uusimpia varusteita että tekniikoita työskentelyyn ja varusteiden käyttöön. Työkirjasta löytyy myös turvallisuutta edistäviä ja työskentelyä tehostavia varusteita ja vinkkejä kaikkeen korkealla tai pimeässä tapahtuvaan työhön. Kaikkia kuvastossa esitettyjä ratkaisuja, tuotteita ja koulutusta on saatavana meiltä.