Väestönsuojien tarkastukset

Väestönsuojien tarkastukset

VAeESTOeNSUOJATARKASTUKSET

 

Onko väestönsuojanne tarkastettu ja tiiveyskoe tehty?

 


Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta määrää, että väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa vähintään 10 vuoden välein. Suositeltavaa myös on, että väestönsuojat tarkastetaan kerran vuodessa. Vastuu väestönsuojan kunnossapidosta on kiinteistön omistajalla.

Suoritamme väestönsuojien tarkastuksia ja tiiveyskokeita sekä täydennämme ja päivitämme tarvittaessa puuttuvat varusteet väestönsuojaan.
Tiedustelut: Tomas Ray, tomas.ray@tamrex.fi / 0500 232341

 


Väestönsuojan tarkastuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat:

 

  • rakenteiden ja laitteiden tarkastus: ovet, tiivisteet, jne.
  • ilmanvaihto: jakokanaviston tuloilmaventtiilit, ylipaineventtiilien sijoitus ja toiminta (sulkuteltta ja käymälät), ilmanvaihtolaitteen toiminta, ylipainemittarin nestemäärä ja mittarin toiminta
  • varusteiden ja tarvikkeiden tarkastus: vesipisteen toimivuus, vesi- ja lämpöjohtojen sulkuventtiilit, varavesisäiliön tarkastus, vedenpoisto, viemärin sulkuventtiilin toiminta, kuivakäymäläastioiden tarkastus, väestönsuojelumateriaalien ja työkalujen tarkastus
  • sähköasennusten, sulakkeiden ja antenniliitäntöjen kunto ja toiminta
  • käyttö- ja huolto-ohjeet sekä merkinnät

 


Tiiveyskokeen avulla testataan väestönsuojan toimintavarmuus. Väestönsuojan tarkastuksesta toimitetaan kiinteistön omistajalle tarkastuspöytäkirja, jonka voi liittää pelastussuunnitelmaan ja käyttää apuna palotarkastuksen yhteydessä. Huoltomiehemme ovat suorittaneet Pelastusopiston Väestönsuojan tarkastajan koulutuksen.

 Pelastuslaki (29.4.2011/379) velvoittaa, että väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 10.5.2011/506Pelastuslaki 29.4.2011/379.