Sammutinhuollot

Sammutinhuollot

Sammutinhuollot

SAMMUTINHUOLTO_2019

 

Tamrex_sammutinhuolto

Tamrex Oy on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (ent. Turvatekniikan keskus) hyväksymä sammutinhuoltoliike. Huoltotoiminnan vastuuhenkilönä toimii Tomas Ray.

Kiinteä huoltomme sijaitsee Tampereella Lielahdessa (Turvesuonkatu 7). Tarkastamme yksityis- ja yritysasiakkaiden sammuttimet ensisijaisesti Lielahdessa odottaessa (1-3 kpl) tai isommat erät sovitun toimitusajan mukaisesti. Avoinna arkisin klo 8-17 (heinäkuu 8-16). 
Lahdesjärven myymälään (Aunankorvenkatu 7) voivat sammuttimiaan toimittaa tarkastukseen myös sekä yksityisasiakkaat sekä pienyritykset (tilojen ahtauden vuoksi max 3 sammutinta/asiakas), toimitusaika n. 1 viikko. Lahdesjärvellä ei ole päivystävää huoltoa. Hämeenlinnan myymälässä ei ole valitettavasti sammutinhuoltomahdollisuutta.

Huoltokäynnit asiakasyrityksissä: Huoltoedustajamme kiertävät ympäri Pirkanmaata ja toisinaan kauempanakin palvellen sammutinhuollon sopimusasiakkaitamme. Sammutin- ja palopostien huolloista voidaan tehdä kirjallinen huoltosopimus, tällöin otamme yhteyttä automaattisesti kun on oikea aika suorittaa huollot. Jokainen asiakas saa tehdystä työstä tarkastuspöytäkirjan. Käsisammuttimet on huollettava ja tarkastettava sammuttimien turvallisuuden ja toimintavarmuuden varmistavalla tavalla. Jokainen huoltotoimenpiteitä läpikäynyt sammutin kirjataan rekisteriin saman asetuksen vaatimuksen mukaisesti. Tilaa huoltokäynti tästä. Huoltokäyntejä tehdään ainoastaan yritysasiakkaille, yksityisasiakkaat voivat tuoda sammuttimensa Lielahden huoltoomme.

 

 

Käsisammuttimen tarkastus

 

Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg:n painoisia alkusammuttimia, joissa sammutetta on vähintään 1 kg. Sammuttimen tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla todetaan sammuttimen toimintakunto. Käsisammutin tulee tarkastaa seuraavasti: vähintään 1 vuoden väliajoin kun sammutin on alttiina sen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle tai vähintään 2 vuoden väliajoin kun sammutin sijaitsee kuivissa tasalämpöisissä sisätiloissa.

 

Meillä sammuttimen tarkastukseen sisältyvät aina nämä toimenpiteet:

Paineelliset sammuttimet:

 •     Paineastiamerkintöjen tarkastus
 •     Sammuttimen kokonaispainon tarkastus
 •     Painemittarin ja/tai paineen mittaus
 •     Jauheen kuohkeuden tarkastus
 •     Säiliön ulkopuolisen kunnon ja etikettien tarkastus
 •     Laukaisulaitteen ja sinetin tarkastus
 •     Letkun ja/tai suuttimen tarkastus, tarvittaessa läpipuhallus
 •     Sammuttimen merkitseminen tarkastuslipukkeella

 

 

 

Sisä- ja ulkopuolisella ponnepullolla varustetut sammuttimet:

 •     Sammutesäiliön ja paineastiamerkintöjen tarkastus
 •     Sammuttimen kokonaispainon tarkastus
 •     Ponnepullon paineastiamerkintöjen tarkastus
 •     Ponnepullon painon tarkastus
 •     Jauheen kuohkeuden tarkastus
 •     Laukaisulaitteen sisä- ja ulkopuolisen osien tarkastus
 •     Sinetöinnin tarkastus
 •     Säiliön ulkopuolisen kunnon ja etikettien tarkastus
 •     Letkun ja jauhepistoolin tarkastus
 •     Tiivisteiden tarkastus
 •     Sammuttimen merkitseminen tarkastuslipukkeella

 

 

Käsisammuttimen huolto ja täyttö

 

Sammuttimen huollolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla sammutin saatetaan toimintakuntoon. Käsisammutin tulee huoltaa jokaisen käytön jälkeen ja muulloinkin kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainituin huoltovälein. Enimmäishuolto​väli on vesipohjasammutinkaavio_tamrex_070916_1609_f52isille sammuttimille 5 vuotta, jauhe- ja hiilidioksidisammuttimille 10 vuotta. Huollossa vanha jauhe seulotaan, täytössä sammuttimeen vaihdetaan uusi sammuteaine. Muuten sammuttimen täytössä on samat toimenpiteet kuin huollossakin.

 

 

Meillä sammuttimen huoltoon sisältyvät aina nämä toimenpiteet:

 
 •     Edellä mainitut tarkastustoimenpiteet
 •     Sammutesäiliön silmämääräinen sisäpuolinen tarkastus
 •     Sammutteen vaihto tai sammutusjauheen seulonta jauheentäyttökoneella
 •     Ponnepullon täyttö tai painetäyttö tarvittaessa
 •     Sammutesäiliön tai ponneainepullon tiiviyden tarkistus
 •     Huoltotyön yhteydessä normaalisti vaihdettavat tiivisteet ja kalvot
 •     Sammuttimen varustaminen huolto- ja tarkastuslipukkeella
 •     Lisäksi noudatetaan kunkin sammutintyypin huolto-ohjeita

 

 

Painekoe

 

Painekokeella eli koeponnistuksella tarkoitetaan paineastian määräaikaistarkastusta. Sekä painekoepaikalla että töitä suorittavilla henkilöillä on Kiwa Inspecta Oy:n hyväksynnät ja määräaikaistarkastukset suoritetaan meillä Kiwa Inspecta Oy:n valvonnassa. Eduskunnan päätöksellä, Painelaitedirektiiviin (2014/68/EU) perustuen Painelaitelain (1144/2016) mukaan käsisammuttimelle tehdään määräaikaistarkastuksia kuljetettavan painelaitteen kaltaisena painelaitteena..

Painelaitteelle on tehtävä määrätyin aikavälein tarkastus (määräaikaistarkastus) sen varmistamiseksi, että paineastiasta ei käytön aikana aiheudu vaaraa. Kuljetettavien painelaitteiden kaltaisten painelaitteiden – kuten käsisammuttimien – määräaikaistarkastuksien aikaväleihin sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuja määräyksiä. Käsisammuttimien määräaikaistarkastusväli on 10 vuotta.
 

Määräaikaistarkastukseen sisältyy:

 •     Venttiilin toiminnan tarkastus
 •     Venttiilin ja säiliön kierteiden tarkastus
 •     Taarapainon tarkastus
 •     Säiliön ulkopuolisen kunnon ja merkintöjen tarkastaminen
 •     Säiliön sisäpuolisen kunnon tarkastaminen
 •     Säiliön vahvuuden mittaus tarvittaessa
 •     Nestepainekokeen suorittaminen
 •     Tarkastuskirjaan ja säiliöön merkintä suoritetusta tarkastuksesta

 

 


Sammuttimen käyttöä on syytä harjoitella, jotta sitä tositilanteessa osaa käyttää. Meidän kauttamme myös alkusammutuskoulutukset, tutustu lisää!