Palopostihuolto

Palopostihuolto

Palopostihuolto

PALOPOSTIHUOLTO_2019

 

Teemme palopostien tarkastuksia Tampereen ja lähikuntien alueella. Palopostien huoltoon koulutetut huoltoedustajamme kiertävät ympäri Pirkanmaata ja toisinaan kauempanakin palvellen palopostiasiakkaitamme. Sammutin- ja palopostien huolloista voidaan tehdä kirjallinen huoltosopimus, tällöin otamme yhteyttä automaattisesti kun on oikea aika suorittaa huollot. Jokainen asiakas saa tehdystä työstä tarkastuspöytäkirjan.

 

Palopostien huoltovelvoite perustuu Pelastuslakiin ja standardiin EN671 sekä vakuutusyhtiöiden ohjeisiin.

 

Pelastuslain 12§ määrittää, että tässä laissa tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:
1) sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto;
2) sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet;
3) palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;
4) poistumisreittien opasteet ja valaistus;
5) väestönsuojien varusteet ja laitteet.
Näistä velvoitteista vastaa rakennuksen yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyiden osalta rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.

SFS Standardi EN 671 kiinteät palonsammutusjärjestelmät – palopostit, osa 3 käsittelee Pikapalopostien ja palopostien huoltoa. Se määrittää, että vastuuhenkilön (kiinteistön käyttäjä tai omistaja) tulee säännöllisesti varmistaa, että paloposti ei vuoda tai ole vahingoittunut ja että sille on esteetön pääsy ja se on näkyvästi esillä. Pätevöityneen henkilön, jolla on tarpeellinen koulutus ja kokemus suorittamaan valmistajan ja standardin vaatimat toimenpiteet, tulee suorittaa palopostien tarkastus- ja huoltotoimenpiteet vuosittain.

Niitä ovat muiden muassa:

  •     esteettömyyden, vahingoittumattomuuden, käyttöohjeiden ja sijoituspaikan merkinnän tarkastus
  •     seinänasennuskannattimien, veden virtaaman ja painemittarin tarkastus
  •     letkun tarkastaminen , vaurioiden ilmetessä vaihdettava uuteen tai suoritettava painekoe
  •     letkun liittimien, suihkuputken, letkunohjaimien ja letkurumpujen tarkastus
  •     kääntyvien letkukelojen tarkastus, venttiilien toiminnan ja vesilähteen putkiston kunnon tarkastus

Lisäksi kaikki letkut tulee paineistaa maksimityöpaineeseen viiden vuoden välein. Tarkastusten ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden jälkeen tulee palopostit varustaa merkinnällä TARKASTETTU. Lisäksi vakuutusyhtiöt voivat vakuutusehdoissa ja suojeluohjeissa määritellä myös palopostien kunnossapitovelvoitteesta. Palopostit jäävät usein huoltamatta, vaikka ne ovat tärkeitä alkusammutusvalmiuden ylläpitäjiä. Kokemuksemme mukaan jopa 30 % paloposteista ilmenee ensimmäisellä tarkastuskerralla pieniä vikoja, jotka lisäävät merkittävästi vesivahinkoriskiä ja n. 5% ovat täysin toimimattomia (esim. väliletkuja poikki tai vettä ei tule ollenkaan).


Asianmukaisessa kunnossa olevat palopostit ovat tehokkaita alkusammutusvälineitä, koska kiinteästi vesiverkostoon kytkettynä ne antavat vettä välittömästi ja käytännössä rajattomasti. Ne ovat erityisen soveltuvia palon alkuvaiheessa ja niitä pystyy kouluttamatonkin henkilö helposti käyttämään. Palopostien käyttöikä on pitkä, mutta on muistettava, että niiden käyttökelpoisuus on pitkälti huollosta riippuvainen.

Ota yhteyttä huoltoomme, jos kiinteistösi palopostit ovat tarkastamatta huolto@tamrex.fi tai tilaa huolto tästä.